Inntaket på Moldjord skole er nå midertidlig stengt. 

Har du fortsatt noe som du tenker er av nytte, så kan man kontakte Marit Moldjord på tlf. 481 19 259