Her er info om vaksinasjonsstatus pr uke 33 fra smittevernslege Kenneth Fernstrøm:

 

Pr. 17.08.21

Beiarn kommune er ferdig med å vaksinere alle som har takket ja til dose 1, og er tredje best i landet på antall vaksinerte.

Utført vaksinering pr. 11.08.2021:

  • 768 personer har fått dose nr. 1. 
  • 538 personer har også fått dose nr. 2.
  • 88 % av de over 18 år har fått dose nr. 1
  • 61 % av de over 18 år har fått dose nr. 2

De som er aktuelle for vaksinasjon med dose 2 blir kontaktet med informasjon om time.  Hvis det fortsatt er etternølere som ikke er satt opp til vaksinasjon med dose 1  bes de snarest om å ta kontakt med legekontoret for å avtale time for vaksinering.