Tale fra ordfører:

I dag 8. mai samles vi for å minnes og feire Frigjørings- og Veterandagen, en dag som symboliserer en seier av krigen og friheten som vi nyter i Norge. Det er viktig å markere denne dagen for å hedre de som ofret alt for vår frihet, og for å minne oss selv på virkeligheten av å stå sammen mot undertrykkelse og for å fremme fred og forsoning.

Det vi har lært av historien ved å huske på konsekvensene av undertrykkelse og konflikt er at vi må jobbe for å fremme det å snakke sammen, forståelse og respekt for hverandre. Vi må også jobbe for å opprettholde demokratiske verdier, vi må kjempe for menneskerettighetene og bekjempe diskriminering slik kan vi sikre fred og friheten.

Hver og en av oss kan gjennom handlinger som fremmer toleranse, respekt, empati og fred. Ja det er slik vi kan bidra til å skape en bedre fremtid basert på det historien har lært oss. Ved å engasjere seg i samfunnet, stå opp mot urettferdighet, inkludere og forsone kan hver og en av oss bidra til å bygge mer rettferdighet og en fredeligere verden.

Konflikten i Ukraina der landegrenser, selvbestemmelse og demokratiske verdier er satt i spill, den har bragt trusselbilde nær oss. Vi rigger oss gjennom et brett politiske forlik der vi forsterker vårt forsvar for konflikten understreker viktigheten av å være beret og stå sammen demokratisk for å respektere folks rett til frihet og fred.

Gjennom veteranplanen som er en del av Beiarn kommunen’s planverk hedret vi i dag veteranene, de som har vært med å kjempe i viktige kamper. Siden 1945 har over 100 000 nordmenn tjenestegjort i internasjonale operasjoner verden over.

Så la oss aldri glemme historien og la oss alltid verdsette friheten vi har.
Takk.Ungdommens tale (Det gjelder oss) v/ Thea Berg Jensen:

Hvem vil du være
Hva vil du si
Din vandring på jorden
Det blir til din sti
Men snu deg iblant og se i ditt spor
Kommer der noen?
Ser du det gror?

Hvem vil du være
Hva vil du si
Vis dine farger
Vær ekte og fri
Men snu deg iblant og rekk ut en hånd
Deler man gleder knytter man bånd

Hvem vil du være
Hva vil du si
Når herskerne hersker
Og uretten svir snu
Snu deg iblant og sloss for din bror
Brødre det finns overalt på vår jord

Hvem vil du være
Hva vil du si
Kjemp for de ting
Som du tror har verdi
Men snu deg iblant og fortell hva du vil
Sammen med andre
Kan du få det til