Dette innebærer at vi er avhengig av hjelp fra grunneierne. Vi oppfordrer sterkt til at de som vet om forekomster av kjempespringfrø på eiendommen,
om å luke, eller slå disse forekomstene med enten ryddesag eller ljå så tidlig som mulig og før frøsetting.
Er man usikker på om man har Kjempespringfrø på eiendommen kan man ta kontakt med Thomas Sørensen på tlf 90 53 33 42, eventuelt gå inn på https://www.artsobservasjoner.no/ViewSighting/SearchSighting.
Beiarn kommune kommer til å ha en mann ute i en begrenset periode fra uke 26.