Beiarn kommune hadde torsdag sist uke besøk av «Nordlandsregjeringen».
Vi er veldig tilfreds med besøket og opplevde et lyttende og reelt interessert fylkesråd. 
Mange virksomheter ble besøkt i tillegg til et oppsummerende møte på kommunehuset i ettermiddag.