Karriere Nordland er et offentlig karrieresenter som tilbyr gratis veiledning til alle innbyggere i Nordland over 19 år.

En veildningssamtale kan bidra til bevisstgjøring av kompetanse og hvilke muligheter man har, både med tanke på utdanning og arbeid. Vi gir veiledning en-til-en eller i gruppe, fysisk på et karrieresenter nær deg eller digitalt (telefon eller Teams). Karriere Nordland er delt inn i tre regioner og har tilsammen ni lokasjoner i Nordland. 

Vi står på stand på Moldjord skole ved voksenopplæringen onsdag 29. mai fra kl. 10.30-13.30, for å fortelle om våre tjenester og svar på spørsmål.