På Moldjord skole er det ikke lov å kjøre helt ned til skolen, om det ikke gjelder varelevering.

Dette gjelder for alle, også kommunens ansatte.

Fint om dette kan respekteres i tidsrommet mandag-fredag 07.00-16.00.

 

Mvh

Rektor ved Moldjord skole