Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding. Det er Frivillighet Norge som har fått ansvaret for å planlegge og koordinere innsatsen rundt året.
Det skal markeres fra nord til sør, på digitale og analoge flater og i både fysiske og digitale arrangement.
Vi gleder oss til å feire frivilligheten. Uten den, stopper Norge opp!»

Bli med og fire Norges viktigste lagarbeid!

VÅR DAG er en nasjonal markering av Frivillighetens år, som involverer alle i den norske frivilligheten. Hver organisasjon og forening oppfordres til å velge sin dag.

Dagen kan brukes som man vil. Det er viktig at lokalsamfunnet får mulighet til å se hva slags organisasjon dere er og hva slags aktiviteter dere driver med, når dere arrangerer VÅR DAG.

Lokallag og foreninger kan søke om inntil 25 000 til lokale arrangement. Det er kun organisasjonene selv eller Frivilligsentralen, som kan søke disse midlene og det må være en aktiviteter/ arrangement i samarbeid med andre organisasjoner/ foreninger eller kommunale aktører som skole og barnehage.

Barn og unge er hovedmålgruppen under VÅR DAG.

I den første tildelingen, er det tildelt midler til lag som velforeninger, turlag, sanitetsforeninger, Røde Kors, helselag, husflidslag mv.

Neste søknadsrunde åpner 17. januar til 7. februar 2022.

På hjemmesiden til Frivillighetens år, kan man få god informasjon til søkeordningen:

https://frivillighetensar.no/vardag