Her er sjansen! IRIS kjører en kampanje der de henter metallavfall av typen anleggsmaskiner, landbruksmaskiner, biler, lastebiler, snøscootere, alt av metall som er stort og tungt og inneholder miljøfarlige væsker. Har du annet metallskrammel, kan det også leveres samtidig. Tilbudet er gratis!

Slik er saksgangen:

  1. Meld fra til Beiarn kommune hva du ønsker å levere. Ring 75569000 eller send en mail til post@beiarn.kommune.no
  2. Kommunen sørger for å bestille IRIS når det er tilstrekkelig mange påmeldte.
  3. IRIS setter en dato for henting, og du sørger for at gjenstanden blir plassert ved hovedvei til hentedato.
  4. IRIS kommer med lastebil og henger, kran og vinsj og kan også skjære gjenstander som må deles for å få dem med på bilen.

Det kan også legges på minne at IRIS i løpet av våren/sommeren setter ut konteinere ulike steder i bygda for levering av «småmetall». Mer informasjon om dette kommer!

Bakgrunnen for aksjonen er forurensningslovens § 28 -  forbud mot forsøpling, første ledd:

«Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transporter avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Bestemmelsen i første punktum gjelder også skipsvrak, flyvrak og andre liknende større gjenstander».

Bestemmelsen rammer for det første avfallsdeponering som kan være til skade eller ulempe for miljøet. Dette er tilfelle dersom avfallet medfører fare for forurensing eller direkte fysisk skade. For det andre rammer bestemmelsen avfallsdeponering som ikke nødvendigvis medfører fare for forurensing, men som av estetiske grunner påvirker omgivelsene. Det er grunneiers ansvar og plikt å rydde opp.