Beiarn kommune vil gjerne bidra! Torsdag 9. mars behandlet Formannskapet egen sak om dette.
Kommunen vil gjerne involvere bygda for å kunne ta imot flest mulig og på best mulig måte.
Vi er glad for at Frivilligsentralen og Ungdomsrådet støtter opp.

Vi har ikke fått noen formell henvendelse om å ta imot noen flyktninger enda, men er i første omgang bedt om å registrere boligmuligheter/bosteder
i kommunen som vi kan bidra med dersom vi får en forespørsel fra UDI om bosetting.

Kommunen har selv noen få boliger/senger tilgjengelig, men går nå bredt ut til bygdas befolkning,
fritidsbeboere og næringsliv for å gi mulighet til å registrere mulige bosteder for ukrainske flyktninger.

Vi registrerer foreløpig bare boligmuligheter, og vil ta kontakt med aktuelle som har meldt inn en boligmulighet, dersom det oppstår behov.
Nå i dag, torsdag 10. mars, får alle som har hus og hytter i Beiarn en sms på sin telefon.
Dersom dere har interesse av å leie ut hus ber vi dere om å kontakte kommunen.
Det kan gjøres på to måter og de opplysningene vi trenger er:

  1. Vi trenger ditt navn og kontaktinfo (tlf. og e-post):
  2. Hva slags bolig har du ledig? Hus/hytte/rom eller lignende, gi en kort beskrivelse slik at vi forstår hvem dette kan passe for, og hva kapasiteten er.
  3. Fra når er boligen tilgjengelig, og hvor lenge?

Vi ber interesserte enten ringe kommunens Servicetorg på tlf. 901 24986 i åpningstiden 08.00 til 15.30,
eller Fylle ut skjemaet du finner her, besvare spørsmålene over ved å sende en e-post til post@beiarn.kommune.no

Det ligger god og oppdatert informasjon på denne nettadressen:
https://www.imdi.no/om-imdi/aktuelt-na/flyktninger-fra-ukraina-behov-for-a-oke-bosettingsplasser-i-kommunene/

I tillegg finner du også god informasjon på www.ks.no

Ordfører Andre Kristoffersen

Skjema for registrering av bolig