Alle lag og foreninger må søke vært år for å bruke samfunnssalen. 

Søknad sendes til post@beiarn.kommune.no eller leveres til Servicetorget

Søknadsfrist 5. september