Budsjett 2020 Økonomiplan 2020-2023 Rådmannens forslag

Forklaringen til alt dette er å finne i at kommunen har vært forsiktige i flere år og hatt ansvarlige politikere som ikke har brukt krona på begge sidene, men som samtidig har vært gode og skaffet seg helt avgjørende kraftinntekter og finansinntekter. Å vri pengebruken fra drift til omstilling og investeringer er imidlertid ikke enkelt, for det innebærer at man må prioritere og si nei til en del ting. Når man kommer til Beiarn kommer man til ei bygd uten svømmehall, uten kulturhus og til hotell med for lite overnattingskapasitet. Faktisk har hunder flere overnattingsplasser i den nyetablerte kennelen enn det finnes senger for folk til leie. Men nå kan mye nytt skje på kort tid.  

Onsdag 27.11 skal Formannskapet ha møte og avgi sin veldig viktige innstilling til kommunestyrets desembermøte. Her avgjøres på mange måter bygdas framtid.