Årets beiarpuls-tiltak for positiv bygdeutvikling ble behandlet i Formannskapet 5.7.2023, og lyder som følger:

100.000 kroner gis til de fem første personer/familier som kjøper hus i Beiarn. Tilskuddet kan benyttes til egenkapital ifm. låneopptak, eller til oppussing/renovering m.m. 

Boligen skal anvendes til helårsbolig. Ordningen er gjeldende fra 18.6.2023, og omhandler boliger kjøpt etter denne dato.

Ordningen gjelder inntil summen på 500.000 kr er benyttet, og finansiering skjer over næringsfondet.

(Beløpet utbetales etter at tinglyst skjøte er fremvist kommune).

 

Det er kommet inn to søknader, etter at ordningen ble lansert under sommeråpningen på Storjord i Beiarn.