Presentasjonen og rapporten kan leses her:
Presentasjon for kommunestyret 16.11.202 
Skolestruktur og lokalisering av ny skole og flerbrukshall / hus

Saken skal behandles politisk - i Driftsutvalget 27.11, Formannsskapet 30.11 og Kommunestyret 14.12.2020


(NB! litt lav lyd på opptaket så skru opp volumet)