Evert Taube og Cornelis Vreeswijk tilhørte hver sin tid, men også hverandres samtid. Evert
ble født i 1890, Cornelis i 1937; Evert i Sverige, Cornelis i Holland. Så ville skjebnen at
deres veier skulle krysses på bohemerestauranten “Den Gyldene Freden” i Gamla Stan i
Stockholm. Her duellerte de med hverandre, med engler og demoner, i glede og sorg, og
her la de grunnlaget for - og skapte mange av sine udødelige viser. Gled dere til Johan
Christer Novsjøs og Yngve Fritjof Kristiansens tolkninger av de to store visekunstnerne. De
gode historiene og anekdotene sitter løst mellom visene, og gir næring til både lattermuskler
og tårekanaler. Novsjø har som eneste nordmann blitt tildelt Evert Taube prisen i Sverige,
og Yngve har en rekke ganger opptrådt under Cornelis-dagen på Mosebacke i Stockholm.
Velkommen til gratis konsert. Vær frisk, husk håndvask og 1 meters regel.