Kurset er gratis. Vedlagt følger program.
Det vil også være mulig å se kurset i opptak, såfremst man er påmeldt.

Invitasjonen går ut til de regionale leddene av frivilligheten, frivilligsentraler og kontaktpersoner på frivillighet i kommunene.
Vi håper dere vil formidle invitasjonen til lokale lag og foreninger og andre som kan ha interesse av kurset.

Påmelding

Påmeldingsfristen er satt til tirsdag 18. januar kl. 0900.
Beklager kort frist, men det har vært en del utfordringer som følge av dataangrepet på Nordland fylkeskommune.