Fylkesmannen i Nordland har med umiddelbar virkning innført ekstraordinær båndtvang for flere kommuner i Nordland, deriblant deler av Beiarn kommune.

Denne båndtvangen gjelder frem til 1. april, når ordinær båndtvang inntrer.

 

Se Fylkesmannen i Nordland for mer informasjon: https://www.fylkesmannen.no/Nordland/landbruk-og-reindrift/Reindrift/ekstraordinar-bandtvang-for-hunder-i-deler-av-nordland/