• Besøk må avtales på forhånd. Kontakt Beiarn sykehjem for å avtale besøk på telefonnummer: 94863073 eller 94869807
  • Anbefaler ikke mer enn 2 besøkende. Ved flere enn 2 besøkende, må dette avklares med sykehjemmet. 
  • Det er kun anledning til å besøke en beboer av gangen.
  • Munnbind skal brukes fra inngangsdøra og inn på beboer sitt rom. Det er ikke nødvendig med munnbind inne på rommet.

Endringene gjelder i fra 25.05.21