De aller fleste av sykehjemmets beboere har nå fått vaksinedose to. Det betyr at de om kort tid er beskyttet mot alvorlig sykdom hvis de skulle bli smittet av koronaviruset.

 

Viktige endringer:

  • Besøk trenger ikke lenger å avklares med sykehjemmet i forkant. Det bør vurderes å avklare besøk i forkant hvis det er fare for at mange kommer samtidig, slik at det blir vanskelig å overholde råd om avstand.
  • Rådet om at besøkende skal holde minst 1 meters avstand til den de besøker, ansatte og andre beboere opprettholdes. Det gjøres unntak hvis både den besøkende og beboeren er vaksinert – da kan de ha fysisk kontakt. Vaksinerte beboere kan også ha nær kontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, og de samme over tid.
  • Det er viktig å følge FHI sine anbefalinger for smittevern av hensyn til ansatte som ikke er vaksinert. Det er spesielt viktig med hånddesinfeksjon, og at man ikke kommer på besøk om man har symptomer på luftveissykdom.

  • Sykehjemmet ønsker at ansatte kontaktes før man går inn til beboer