Hjernen utvikler risikoforståelse i ungdomsårene  

Hjernen er under utvikling tenårene. Det er blant annet frontallappen i hjernen, eller pannelappen, som gjennomgår en større utbygging i denne tidenFrontallappen styrer blant annet følelsene våre og evnen vår til å vurdere ulike situasjoner og risiko.  Fysiologisk tar det lenger tid for hjernen å bli ferdig utviklet for gutter enn for jenter. Jenters utvikling er ferdig i starten av 20-årene, mens for de fleste gutter er utviklingen ferdig rundt 25år.  

Høy fart, manglende erfaring og overdreven tro på egne evner 

De fleste unge sjåfører gjør mye riktig i trafikken, men gode valg krever øvelse over tid. 

Risikoen for en ulykke øker når: 

  • Sjåføren mangler ferdigheter bak rattet
  • Har overdreven tro på egne ferdigheter  
  • Oppsøker risiko bevisst 
  • Oppfatter fare feil 

For mer informasjon se tryggtrafikk.no