Det nærmer seg sommerferie, men mange barn har ingen ferieplaner å glede seg til. Rundt 4000 barn i Nordland vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt, og vi vet at utviklingen i samfunnet det siste året har fått store konsekvenser for økonomien til mange familier. I sommerferien 2023 hadde over 70 familier ferieopphold sammen med Nordland Røde Kors, med i underkant av 300 deltakere. Familiene har ikke anledning til å melde seg på selv, men blir påmeldt av eksempelvis NAV, skolehelsetjenesten, barnevernstjenesten eller andre offentlige hjelpeinstanser der de bor. Lokale Røde Kors-foreninger som kjenner familier i målgruppen kan også søke.

For å kvalifisere til søker gjelder disse kriteriene: 

  • Man må ha et barn i alderen 6-13 år 
  • Man har ikke tilsvarende tilbud gjennom andre aktører 

§ Familien har vedvarende svak økonomi over tid, i minst 3 år 

§ Familien er selvstendig, uten tett oppfølging av frivillige, tolk eller hjelpeapparat 

Mer informasjon om hva ferie for alle er, søknadsprosessen og de ulike oppholdene som arrangeres av våre lokalforeninger i Nordland finner du her.  Siden oppdateres fortløpende etter hvert som det planlegges. I tillegg finner du mer info på hjemmesiden til Røde Kors her.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for årets sommeropphold er 07 mai, søknadssystemet vil være åpent så lenge det er ledige plasser på oppholdene og på venteliste.

Når får familiene vite om de får plass?
Påmeldere og familier kontaktes fortløpende etter 7. mai. Plasser tildeles digitalt, der påmelder takker ja på vegne av familien via linken de får tilsendt. Vær obs på svarfristen dere får :) Familien settes på kopi. De første oppholdene får beskjed først slik at vi er sikre på at alle plassene våre blir benyttet. For de som ikke får plass etter første tildeling vil det være mulig å stå på venteliste. Det er alltid noen som dessverre ikke har mulighet til å benytte seg av tilbudet når det nærmer seg, det kan åpne seg plasser helt frem til oppholdet starter.

 

Søknadsskjema finner du her.

 

Tusen takk til alle som bidrar til at familier i Nordland kan få en sommerferieopplevelse å glede seg til sammen, gjennom å informere og melde på – det betyr mye ❤

Hjelp oss med å nå ut til flere med å dele eposten med kollegaer og andre som kan ha nytte av den.