Fra 2019 skifter ferieklubben navn til friluftsskolen. Friluftsskolen gir i år ett tilbud for barn i småskolealder (1.-4. trinn) og ett tilbud for 5.-7.trinn).

Friluftsskolen 2021

Friluftsskolen for småtrinnet arrangeres i uke 25. og strekker seg over 3 dager. Tirsdag 21. til og med torsdag 23. juni. 08:00 – 15:00.

Friluftsskolen for mellomtrinnet arrangeres i uke 26. og strekker seg over 5 dager. Mandag 28. til og med fredag 2 juli. 08:00 – 15:00.

Det legges opp til voksenstyrte, planlagte aktiviteter, men det er også rom for frilek og andre aktiviteter som barna kan være med på å bestemme. Vi er mye ute – uansett vær.

Friluftsskolen er et konsept utviklet i samarbeid mellom Friluftsrådenes landsforbund og Den Norske turistforening. Friluftsskolen har fire obligatoriske tema som barna skal lære om:

  •        Allemannsrett og ferdselskultur
  •        Kartforståelse
  •        Raste- og leirplass
  •        Tur eller ekspedisjon

 

Påmelding blir annonser på kommunens hjemmeside og klubbens facebookside.