Folkemøtet avholdes i samfunnssalen på gamle Moldjord skole den 9 april kl. 18.00 – 21.00. Adressen er Nedre Beiarvei 888 – 8110 Moldjord

I forbindelse med oppfølging av budsjettvedtak for bygging av nye omsorgsboliger har Beiarn kommune pågående en plan- og designkonkurranse for å utvikle et attraktivt, moderne og fremtidsrettet bomiljø i forbindelse med bygging av 8 nye omsorgsboliger samt blant annet tilrettelegging for 6-8 aldersvennlige boliger.

Målgruppen for aldersvennlige boliger er fra 25 - 95 år, beboere i omsorgsboliger er personer i ulik alder med behov for særlig tilrettelagt bolig og tilgang til heldøgns pleietjenester. Kommunen ønsker gjennom prosjektet å legge til rette for et attraktivt bomiljø som stimulerer til sosial interaksjon gjennom naturlige møteplasser som stimulere til en aktiv fritid tilrettelagt for at flere kan ta del i lokalsamfunnet.

Vi er nå kommet godt ut i fase 2 av totalt 3 trinn i utviklingen av et slikt helhetlig konsept. Dette betyr at det er 3 ulike arkitektkontor som arbeider med konkretisering av sine planskisser for utbyggingen. Disse er;

  • Verte landskap- arkitektur AS
  • Arkitema AS
  • U2

På folkemøtet vi vi få et første innblikk i de ulike arkitektkontorenes utkast til helhetlig plan for det fremtidige utbyggingsområdet på Rønna.

Agenda - tidsramme

  • 18:00 - 18:10 Åpning av møtet med gjennomgang av bakgrunn for prosjektet. Hvordan ønsker vi medvirkning fra innbyggerne.
  • 18:10 - 18:30 Orientering om prosjektet samt prosessen frem til det resultatet som vi får presentert i dag.
  • 18:30 - 20:20 Presentasjon av de ulike konseptene med 20 min pause mellom presentasjon 1 og 2.
  • 20:30 - 20:55 Tilbakemelding, «arbeidsverksted», strukturering av innspill fra innbyggere.
  • 20:55 Kort oppsummering og avslutning av Folkemøtet.

 

Det vil bli anledning til å kjøpe kaffe, forfriskninger og noe å spise til.