Rita Nohr, Andrej Stepanov og Natalia Ritskova er freelancemusikere og kulturskolelærere.

Tirsdag ettermiddag holdt de en times konsert i kirka med folkemusikk på repertoaret.

Bruremarsjer, Gjendines Bånsull, Pols og masurka lød enda flottere med Rita Nohr sin vakre sopranstemme, og et lekkert musikksamspill på  cello og akkordeon.   

Konserten var i regi av Salten kultursamarbeid.