Det er enda mye snø i fjellet, og NVE melder at det er stor sannsynlighet for vårflom med høyt farenivå som kan medføre alvorlige skader i vårt område. Det kan derfor være greit å være føre var og sikre verdisaker, campingvogner, rundballer, rydde bort plast etc. som kan stå i fare for å bli tatt av flommen.

 

For at vannet skal gjøre minst mulig skade på eiendom og private veier, kan rensking av private stikkrenner være et godt tiltak. Beiarn kommune har rensket egne stikkrenner og grøftekanter, og sjekket under bruer langs kommunale veier, og det gjøres fortløpende vurderinger om andre tiltak bør settes i verk. Kommunens beredskapsgruppe følger nøye med på utviklingen og er forberedt på å utføre akuttiltak dersom nødvendig.

 

Dersom det skulle bli storflom, oppfordrer vi innbyggerne i Beiarn til ikke å oppsøke fare.

 

På nettsiden varsom.no får du mange gode tips til hvordan du kan forberede seg til flom for å begrense skadeomfanget. Siden varsom.no oppdateres med nye flomanalyser fortløpende. Kombinasjonen smelting, store vannmasser og fravær av tele, øker også faren for jordskred.