Dersom du stemmer i en annen kommune enn der du er ført inn i manntallet, bør du være tidlig ute så stemmen kommer frem til riktig kommuneinnen 12. september.  I Beiarn kan du forhåndstemme i Servicetorget mellom kl. 10:00 og 14:00 på hverdager.  I tillegg vil det være mulig å stemme på Beiarn Sykehjem. Valgfunksjonærene vil komme dit en dag i løpet av den siste uken før valget