Fristen er da det er hovedopptak som skjer per 1. juni hvert år. Andre opptak skjer per 1. desember. Styrer i

barnehagen har ansvaret for opptaket av barn. Søknad skjer på fastsatt skjema, og sendes

Beiarn kommune.

 

Barnehagen har følgende heldagstilbud:

 

100 % -5 dager/uke

80 % -4 dager/uke

60 % - 3 dager/uke

50 % - 5 dager/ annenhver uke, 2 dager og 3 dager kan også være et alternativ (Ikke halve dager)

40 % - 2 dager/uke

 

Søknadsskjema finner du her

 

Søknad sendes til post@beiarn.kommune.no eller som brev til Beiarn kommune, Nedre Beiarveien 906, 8110 Moldjord