- Bibliotek er viktige integreringsarenaer. Derfor støtter Nordland fylkeskommune Beiarn folkebiblioteks prosjekt, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Ingelin Noresjø (KrF).

 

Nordland fylkeskommunes støtte til Beiarn folkebibliotek kommer fra Tilflyttingsprosjektet og Nordland fylkesbibliotek. Til sammen støttes tre folkebibliotek i Nordland med kr 100 000.

-  I Beiarn kommune er målsettingen at biblioteket blir en enda bedre møteplass som gjør at arbeidsinnvandrere og beiarværinger blir bedre kjent med hverandre. Beiarn trenger, slik som hele Nordland, å beholde arbeidskraft og biblioteket vil bidra til å styrke grunnleggende yrkeskompetanse og trivsel.

 

- Bibliotekene er sentrale i integreringsarbeidet, og fylkesrådet er opptatt av å bidra der vi kan, sier Noresjø.