Utdrag fra Fylkesmannens oppsummeringsdokument om kommunereformen:

kommunereform.jpg