Beiarn har avtale med tre fysioterapeuter med forskjellig videreutdanning og kompetanse som arbeider hver sine dager, men har tett samarbeid.

Fysioterautene har behandlingsrom ved legekontoret.

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem.

Fysioterapeutene i Beiarn, kontor Tlf  482 93 692

Kristian Lillestø Tlf 958 12 644

Ragnhild Fjørkenstad Tlf 918 59 315

Lars Inge Strømsnes Tlf 906 55 259