Dato for ferdigstillelse på kommunehuset er satt til 18. desember. 
Fysioterapeutene kommer til å ha styrkerommet og kondisjonsrommet hver dag (mandag til fredag) mellom kl. 08:00 til 16:00. Det vil ikke være mulig for dem som har betalt for treningsstudio å trene i dette tidsrommet. Treningsstudioet vil være åpent fra kl. 07:00 - 08:00 og 16:00 - 23:00. I helgene vil det være normal treningstid.