For å kunne nå ut til flest mulig og de familiene som trenger det aller mest er vi avhengige av at dere som kjenner familiene og nøkkelpersoner i samfunnet arbeider tett på sårbare familier hjelper oss å dele informasjon. Vedlagt ligger informasjon som kan sendes til både familier, hjelpeapparat, frivillige organisasjoner osv. Hjelp oss å nå barn og unge på alle arenaer de oppholder seg på! 😊
 

Hva er det viktig å tenke på som påmelder?
For at våre frivillige skal kunne gi familien en best mulig ferieopplevelse er vi helt avhengig av god og riktig informasjon om familien.

  • Sjekk at dere har fått med alle familiemedlemmene, søsken over og under målgruppa er selvfølgelig velkommen.
  • Vær obs på at vårt nye søknadssystem er under utprøving og fanger ikke nødvendigvis opp alle behov. Dersom det er ulike behov eller hensyn i familien som krever tilrettelegging, eller som det er viktig at våre frivillige får informasjon om er det viktig at dere skriver det i et av feltene i søknadsskjemaet eller tar kontakt med oss slik at vi får lagt det inn i søknaden. Av erfaring fra vinterferieoppholdet ser vi at utfordringer knyttet til det sosiale, ADHD og Autisme eller andre hensyn som ikke nødvendigvis krever tilrettelegging, men kan være viktig at våre frivillige vet faller utenfor i informasjon som innhentes nå.
  • Informasjonen vi får vil ikke påvirke familiens muligheter til å få plass på oppholdene.
  • Informasjon om matpreferanser og allergier hentes nå inn når familien takker ja til oppholdet, fyll inn så godt som mulig, skriv i ett av feltene dersom dere er usikker, så slipper familien noen uheldige opplevelser på oppholdet:)
  • Nyankomne flyktninger er ikke i målgruppa for FFA, men mange av våre lokalforeninger jobber aktivt for å skape tilbud for de som faller utenfor målgruppa.

Vedlagt ligger informasjon om opphold i deres område som dere kan sende direkte til familiene digitalt eller skrive ut som brosjyre. Det kan være andre opphold som er aktuelle for familier som bor midt i mellom de ulike regionene i Nordland. Det kan være vanskelig å vite hvem som har behov for et slikt tilbud, vi anbefaler derfor at dere sender tilbudet direkte til familiene slik at de får muligheten til å si ifra selv om de har behov.


Søknadsfrist
Søknadsfrist for årets opphold er 18 mai, søknadssystemet vil være åpent så lenge det er ledige plasser på oppholdene og på venteliste.

Når får familiene vite om de får plass?
Påmeldere og familier kontaktes fortløpende etter 18. mai. Vi har nytt søknadssystem til Ferie for alle og plassen vil derfor tildeles digitalt, der påmelder takker ja på vegne av familien via linken de får tilsendt. Vær obs på svarfristen dere får :) Familien settes på kopi. De første oppholdene får beskjed først slik at vi er sikre på at alle plassene våre blir benyttet. For de som ikke får plass etter første tildeling vil det være mulig å stå på venteliste. Det er alltid noen som dessverre ikke har mulighet til å benytte seg av tilbudet når det nærmer seg, det kan åpne seg plasser helt frem til oppholdet starter.

Mer informasjon om hva ferie for alle er, søknadsprosessen og de ulike oppholdene som arrangeres av våre lokalforeninger i Nordland finner du her. Siden oppdateres fortløpende etter hvert som det planlegges. I tillegg finner du mer info på hjemmesiden til Røde Kors her.

Søknadsskjema finner du her.
Brosjyre for Ferie for alle finner du HER