Vurderer du å bygge eget hus?

Beiarn kommunes regulerte hustomter på Tollå, Storjord og Moldjord er
gratis for nye husbyggere. Dette gjelder inkl. tilknytning til vann og avløp.