Kurssted: Skattekontoret i Bodø, Molovn 20

Tid: kl 1630 - 2000. 

Tema og påmelding, http://www.skatteetaten.no/kurs  

skattekurs.jpg