Med bakgrunn i smitteverntiltak er det ikke mulig å ha mer en 10 personer tilstede i kirken.
Derfor vil vi i Beiarn Menighet streame gudstjenesten og sende denne digitalt.
Samefolkets dag er en gudstjeneste som Beiarn og Skjerstad har tradisjon for å feire sammen.
Både prest fra Beiarn og Skjerstad deltar. Vi har også avtale med Bjørn Ove Berntsen om pynting inne i kirken.
Arrangementet som har brukt å være på Pitesamisk senter er også dessverre avlyst i år.