Vi er nå inne i en sårbar tid for mange dyr, og ikke minst elg og rådyr. Flere steder er det mye snø og lite mat, og vi nærmer oss etter hvert tiden for kalving, og dyrene har et økende behov for å få være i fred.

Kommunen vil derfor oppfordre alle hundeeiere i Beiarn om å ha kontroll på sine hunder, slik at de ikke forstyrrer viltet unødig.