I år antar vi at det kan være mange som ønsker plass i SFO, men vi har bare fått en søknad innen fristen.

For å kunne gi elevene et pedagogisk godt innhold i SFO vurderer vi fra høsten vi å flytte skolefritidsordningen til skolen - og gi tilbudet på skolen også i skolens ferier. Da må vi øke ressursene til SFO og dette vil bidra til at ungene vil få et kvalitetsmessig bedre SFO-tilbud enn dagens.

Ny nasjonal rammeplan for SFO som innføres fra høsten, legger sterkere føringer for kvalitet i innholdet i SFO.

Vi vet at det er flere barn som er i alder for og kan ha glede og nytte av skolefritidsordningen, og vi trenger derfor en søknad fra dere som ønsker plass.  Send oss din søknad eller andre innspill. Søknadskjema finner du HER

 

Vi utvider søknadsfristen for SFO til søndag 2.mai.