Med støtte fra Innovasjon Norge samarbeider kommunene i Salten om etablereropplæringen i regionen. Kravet til deltaking er egen forretningsidé, gode norsk-kunnskaper og noe erfaring fra norsk næringsliv/arbeidsliv.

Alle interesserte bes ta kontakt med førstelinjetjenesten i hjemkommunen for mer informasjon og søknadsskjema.

 

Søknadsfrist: 17. oktober 2016.

Oppstart 29. oktober 2016.

Du finner også informasjon og søknadskjema på Facebook Start Opp Salten eller hjemmeside www.startoppsalten.no

 

Kontaktperson fra Beiarn Kommune:

Bjørnar Brændmo

E-post b.b@beiarn.kommune.no

Mobil 995 58 250