Kjære Beiarværinger!

Da er vi i en slik situasjon igjen at Covid-19/ koronaviruset spres raskt i samfunnet. Flere av våre nabokommuner har nå utbrudd, men de har fortsatt kontroll og arbeider godt med smittesporing, testing og pålegger karantene og isolasjon. Ledelse og helsetjenesten i Beiarn er forberedt på at det kan komme utbrudd hos oss også- og vi følger nøye med på det som skjer.

Status i Beiarn per fredag 6 november er at vi ikke har noen innbyggere som har Covid-19 sykdom.

 

Det betyr at de viktigste rådene for oss fortsatt er:

  • HOLD AVSTAND

  • VASK OG SPRIT HENDER

  • HOLD DEG HJEMME HVIS DU ER SYK

 

HOLD DEG MEST MULIG HJEMME MED FÆRREST MULIGE NÆRKONTAKTER

 

Så er det jo slik at det nærmer seg jul, og mange planlegger julegavehandling på Rognan, Fauske og i Bodø.  I dagens situasjon kan vi godt gjøre det, så lenge en overholder rådene ovenfor. Det er nok lurt å ha en plan for turen og handlelisten klar. Da bruker vi kortere tid i hver butikk, og tar på færre ting- noe som også kan ha betydning. Hvis du er i risikogruppen selv kan du jo kanskje få hjelp av andre til juleinnkjøpene- eller bestille varene på nett.

Mange har planlagt feiring av bursdager, tradisjonelle familie og vennejulebord og andre koselige treff i løpet av november. Selv om vi ikke har smitte i Beiarn er det viktig at vi også forholder oss til det som er de nasjonale reglene. Vi kan ikke har mer enn fem gjester i husene våre i tillegg til de som er våre nærkontakter.

Jeg hører ellers at det er mange som er redd for at de skal være den første smittede og den som «tar Covid-19 inn til bygden».  Da vil jeg nå bare si at vi har jo allerede hatt personer med smitte på besøk i vår bygd- og det gikk bra fordi avstandsreglene og hygienereglene ble fulgt opp! Det viktige er at en sier fra når en har symptomer og tester seg. Da oppdages smitte raskt, og vi får stanset større utbrudd.

 

Ønsker dere alle ei god helg,

 

Hege- Kristin Aune Jørgensen, smittevernlege