Mellomtrinnet ved Moldjord skole hadde sitt første møte med Lego Story Starter tirsdag. De er inne i sin lesekampanje og jobber med lesing og skriving på mange måter.

Biblioteket tilbyr Story Starter til skolens elever, og etter hvert også andre interesserte.

Kort fortalt bruker man legoklosser til å bygge illustrasjonene til en historie, og så skriver man teksten til etterpå. Det finnes et eget program hvor man setter inn tekst og bilder, så kan det bli fotoserier, nyhetssak eller hva som helst.
Vi er veldig spente på å se og lese de alle første historiene!

Story Starter-prosjektet er felles for alle Salten-bibliotekene

img_0264.jpg

img_0265.jpg

img_0268.jpg

Hva er StoryStarter?

Mange barn og unge leser flytende, men synes det er vanskelig å skrive. StoryStarter er et nytt kreativt undervisningsverktøy som gir barn – og unge eksempler på fortellinger for å inspirere dem til å skape historier selv. Det forsterker snakke-, lytte-, lese-, skrive- og forståelsesferdighetene. StoryStarter engasjerer og motiverer til å bruke fantasien for å utvikle og skape historier, personer og handlinger. Historiefortelling og historieskapning med en støttende struktur er et kraftig verktøy for å forbedre lese- og skriveferdighetene og det oppmuntrer til å fortelle historier og fortellinger om daglige hendelser.

 

Barna utvikler ferdigheter i norsk, og i kreativ og kritisk tenking mens de jobber. Scenarioene, som bestemmes på bakgrunn av alder og mestringsnivå, er mangfoldige og oppmuntrer barna til å samarbeide og dele ideer, konsepter og opplevelser.