Beiarn kommune sender forslag til ny forskrift om motorisert ferdsel i vassdrag i Beiarn ut på høring. Høringsbrev og forslag til forskrift er vedlagt her.

Høring av ny forskrift om motorferdsel i vassdrag, Beiarn kommune

Revidert forslag til ny forskrift

 

Høringssvar skal være skriftlige, og kan sendes til post@beiarn.kommune.no eller Beiarn kommune, Nedre Beiarveien 906, 8110 MOLDJORD.

 

Høringsfrist er 4. januar 2021