Hensikten med planen er å utvide areal til havnelagring i industrihavna i Tverrvik i Beiarn kommune. Kommunen har fått henvendelse om utskiping av tømmer fra havna, og det er behov for mer areal til lagring av blant annet tømmer som skal fraktes over fjorden med skip. Ved etablering av havnelager i 2021 ble dette lageret fylt opp med ulike grusfraksjoner. Et annet mål er å trekke havneaktiviteten lenger unna atelier og kafé, som er viktige funksjoner i området på sommerstid. Ved å etablere mer areal til lagring, vil det spare både miljø og fraktkostnader. Beiarn kommune er forslagsstiller og Multiconsult er plankonsulent. Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr. 50/1. PHensikten med planen er å utvide areal til havnelagring i industrihavna i Tverrvik i Beiarn kommune. Kommunen har fått henvendelse om utskiping av tømmer fra havna, og det er behov for mer areal til lagring av blant annet tømmer som skal fraktes over fjorden med skip. Ved etablering av havnelager i 2021 ble dette lageret fylt opp med ulike grusfraksjoner. Et annet mål er å trekke havneaktiviteten lenger unna atelier og kafé, som er viktige funksjoner i området på sommerstid. Ved å etablere mer areal til lagring, vil det spare både miljø og fraktkostnader. Beiarn kommune er forslagsstiller og Multiconsult er plankonsulent. Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr. 50/1. PTverrvik_01_Fremtidig.jpg

Hensikten med planen er å utvide areal til havnelagring i industrihavna i Tverrvik i Beiarn kommune. Kommunen har fått henvendelse om utskiping av tømmer fra havna, og det er behov for mer areal til lagring av blant annet tømmer som skal fraktes over fjorden med skip. Ved etablering av havnelager i 2021 ble dette lageret fylt opp med ulike grusfraksjoner. Et annet mål er å trekke havneaktiviteten lenger unna atelier og kafé, som er viktige funksjoner i området på sommerstid. Ved å etablere mer areal til lagring, vil det spare både miljø og fraktkostnader. Beiarn kommune er forslagsstiller og Multiconsult er plankonsulent. Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr. 50/1. 


Dokumentene i planforslaget finnes under:

  1. Planbeskrivelse Tverrvik Havnelager
  2. Planbestemmelser
  3. Plankart Tverrvik Havnelager
  4. Vedlegg A2 - ROS-analyse
  5. Vedlegg B1 - Planprogram
  6. Vedlegg B2 - Innspillsbehandling

 

Uttalelser til høringen av planforslaget merkes "23/408" og sendes på epost til post@beiarn.kommune.no
eller i Posten til:

Beiarn kommune
Nedre Beiarveien 906
8110 MOLDJORD

innen 24. juni 2024.