Beiarn kommune sender med dette forslag til forskrift om åpning av jakt og minsteareal som grunnlag for fellingstillatelser på elg og rådyr, Beiarn kommune, Nordland til høring, jf. forvaltningsloven § 37. Høringsbrev og forslag til forskrift sendes til berørte interesser, offentliggjøres på kommunens hjemmesider, og varsles i minst én lokal avis.

 

Høringsfrist er satt til 20. januar 2020. Høringsuttalelser skal gis skriftlig, og sendes enten per e-post til post@beiarn.kommune.no eller som brev til: Beiarn kommune, Nedre Beiarveien 906, 8110 MOLDJORD. Innkomne uttalelser vil bli inkludert og vurdert i saksbehandlingen før vedtak gjøres.

 

HØRINGSBREV - FORSKRIFT OM ÅPNING AV JAKT OG MINSTEAREAL SOM GRUNNLAG FOR FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG OG RÅDYR, BEIARN KOMMUNE, NORDLAND

 

FORSKRIFT OM ÅPNING AV JAKT OG MINSTEAREAL SOM GRUNNLAG FOR FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG OG RÅDYR, BEIARN KOMMUNE, NORDLAND