Beiarn kommune har etter høringsfristen som var 1. september fått inn veldig masse høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel. Etter to folkemøter og ett ungdomsfolkemøte fikk vi inn masse gode innspill som vil bli tatt opp i kommunestyret, plan og ressursutvalget, ungdomsrådet, eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vedlagt under kan man lese saksframlegg og samtlige høringsinnspill.

 

Saksframlegg

Alle høringssvar

Høringsdokument