Demensteamet heter nå hukommelsesteamet.
Vi er en tverrfaglig ressursgruppe for personer med demens og deres pårørende.

Info finner du her:
 

Heftet er laget av:

Eva Tollåli – Vernepleier
Elin Jensen – Hjelpepleier
Marit Kristensen – Hjelpepleier
Wanja Pedersen - Omsorgsarbeider

 

Utgave 4

Vår 2017