I år er det 30 år siden daværende sosialminister Wenche Frogn Sellæg (H) fikk gjennom et finansieringssystem der staten bidro med direkte tilskudd til etablering av Frivilligsentraler.

 

Kommunene skulle og måtte også bidra. Initiativet skulle være kommunalt og lokalpolitikerne måtte gi eventuelle sentraler prioritet med såvel penger som å innta en koordinerende rolle, slik at samfunnet totalt fikk netto nytte. Besøkstjeneste og ymse andre bidrag innen sosialtjeneste og trivsel var blant de aktuelle ansvarsområdene.

 

Med minne om en trivelig prosess som utelukkende fikk lokalpolitisk støtte, oppfattet adm i kommunen denne muligheten mot slutten av 90-tallet. Daværende sosialsjef Dagfinn Mathisen og kulturkonsulent Erik Gabrielsen gjorde en særlig god innsats og sentralen kom kjapt i gang. Resten er på en måte historie. Og en virkelig god historie.

 

Da regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2020 kom imidlertid dårlig nytt. Konsekvensene av den nye finansieringsmodellen for Frivilligsentralene viste tydelig at små kommuner kom mye dårligere ut, og mange ville få problemer med å opprettholde dem. For Beiarn sin del ble merkostnaden pr.år beregnet til 311.000.

 

I går la imidlertid regjeringen frem RNB og ny proposisjon for 2021 om kommunenes fokusområder og statens andel av finansieringsansvaret for kommunesektoren. Der trekker regjeringen forslaget om ny finansieringsmodell.

 

Dette gjør at vi nå er trygge på at Frivilligsentralen blir finansiert på en god måte i 2021, og vi håper at vi også i fortsettelsen får en finansiering som gjør at vi kan opprettholde dette viktige tilbudet.