Beiarn kommune gratulerer, og ønsker lykke til i videre.