Vi vil minne alle bilister om å avpasse farten og være ekstra oppmerksomme for å unngå å kjøre på vilt.

 

Dersom ulykken er ute:

·         Få oversikt over eventuelle skadede personer og gi førstehjelp/kontakt 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.

·         Ring Politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen.

·         Merk påkjørselssted – dette for å kunne spore skadede dyr.

·         Følg aldri etter et skadet dyr selv. Det kan både være farlig og vanskeliggjør ettersøkshundens arbeid

 

https://www.hjortevilt.no/hjortevilt-og-trafikk/