Som følge av dette er et husstandsmedlem som også er kommunalt ansatt satt i karantene. Smitteveien er uklar, men trolig er et Bodøbesøk årsak til situasjonen.
Det er verdt å merke seg at de nye reglene tilsier at øvrige nærkontakter nå IKKE skal være i karantene, men skal teste seg på dag 3 og dag 5- og være oppmerksom på symptomer i inntil 10 dager etter kontakten.  Dette ble bestemt av regjeringen 14. januar.  

Basert på det økte antall smittede i kommunene rundt oss, tror Beiarn kommune at vi vil få en økning i smittetilfellene også hos oss.
Vårt inntrykk er at både smittede og nærkontakter forholder seg rolig og følger de råd som til enhver tid blir gitt.
Vi takker for den fremdeles gode oppslutningen om vaksinering. Sammen med økt grad av selvtesting er vaksinering det beste for å dempe lokale utbrudd og potensielle vanskeligheter for både næringsliv og  kommunale tjenester. Vi klarer å leve med pandemien på en måte som gjør at økt sosial kontakt også vil være naturlig.
Beiarn kommune følger de nasjonale reglene og rådene. Det er jevnlige møter i beredskaps- og kriseledelsen, der det tas beslutninger om lokale tilpasninger.
I dagens møte er det besluttet å fortsette med gult nivå i barnehage og på skolen. Dette innebærer blant annet undervisning i kohorter og økte ressurser til renhold.
Ungdomsklubben holder åpent og vil fra neste treff også åpne opp for de få elevene i videregående skole som er mer enn 18. år.

Et nokså stort antall selvtester er tilgjengelig på kommunale enheter. Denne uken venter legekontoret å få flere tester tilsendt.
Ved å henvende seg til legekontoret kan innbyggere med symptomer og definerte nærkontakter få utlevert testpakker.
Inntil videre har vi ikke nok tester til å levere ut til alle husstander bare for at disse skal bli liggende.

 

Mvh:
Ordfører Andrè Kristoffersen