Folkehelseinstituttet følger situasjonen nøye og kommer med oppdaterte råd regelmessig.
Det viktigste du kan gjøre for å forebygge å bli smittet av virus er ser du på plakaten her: Vaner som forebygger smitte

Spesielt om du har luftveisinfeksjon og har vært ute og reist i Hubei-provinsen i Kina gjelder følgende:
Reisende_200x141.png
Det er fortsatt mulig og anbefalt å vaksinere seg mot sesonginfluensa ved Beiarn legekontor.
Det er fortsatt det vanlige influensaviruset som er den største risikoen for sykdom i vår kommune.